Voor OLC '93 is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang met betrekking tot haar activiteiten. Dit privacybeleid is erop gericht om transparant te zijn over de wijze waarop OLC '93 persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van deze website. Het privacybeleid van OLC '93 is erop gericht om persoonsgegevens van leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren met uiterste voorzichtigheid te verwerken, beheren en archiveren. 

Het bestuur van OLC '93 is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar leden. De secretaris ziet erop toe dat geautoriseerde bestuursleden/vrijwilligers zich conformeren aa het beleid en strikte geheimhouding waarborgen. 

In onderstaande links kunnen de verschillende documenten met betrekking tot het privacybeleid bekeken worden: