Bestuursleden OLC '93

Voorzitter: Jos Dijkhuis - contactpersoon Algemene Zaken, Technische Commissie & Springendalloop

Secretaris: Esther Rikmanspoel - contactpersoon Lopende Zaken & Jubileumcommissie 

Penningmeester: Arjan Kuipers - contactpersoon Kascommissie, Kledingcommissie & Springendalloop

Bestuurslid: Koen Segerink - contactpersoon Sponsoring  & Website Beheer

Bestuurslid: Daniel Olde Weghuis

Bestuurslid: Maureen Bekhuis

Algemeen contact: bestuur@olc-93.nl

Secretariaat: secretariaat@olc-93.nl

Penningmeester: penningmeester@olc-93.nl Commissies & commissieleden OLC '93

TC - Trainers

Boudewijn Weierink

trainers@olc-93.nl

Sponsoring

Koen Segerink

sponsoring@olc-93.nl

Club kleding 

Margot Oude Rengerink, Giny Steggink

kleding@olc-93.nl

Redactie Lopende Zaken

Miranda Lansink, Annet Lentferink, Esther Risseeuw, Paul Eertman, Richard Blankenvoort en Esther Rikmanspoel.

lopendezaken@olc-93.nl 

Springendalloop / Molenloop

Alphons Weierink

springendalloop@olc-93.nl 

Website beheer

Wytske Maat, Koen Segerink

website@olc-93.nl