Beleid

Als vereniging heeft OLC '93 een belangrijke maatschappelijke en sociale functie voor de gemeenschap van Ootmarsum en omgeving. OLC '93 wil haar leden op een verantwoorde wijze binnen de geldende normen en waarden een aangenaam thuisgevoel geven. Het doel van onze vereniging is om het beoefenen van de hardloopsport mogelijk te maken en te bevorderen voor de gemeenschap in en om Ootmarsum. 

Missie

Onze missie binnen OLC '93 is om de cultuur te bevorderen waarin het gezellig, vriendschappelijk en gemoedelijk samenzijn voor alle lopers en begeleiders centraal staat. Kort samengevat: 

Samen lopen, samen doen en samen beleven. 

Visie

Door de jaren heen is onze visie onveranderd gebleven en richten we ons ook op de toekomst om de continuïteit van OLC '93 te waarborgen. Onze visie is dat wij als goed georganiseerde vereniging een belangrijke sportieve en maatschappelijke rol blijven spelen in de Ootmarsumse gemeenschap en daarbuiten. We willen het loopplezier vergroten en nieuwe leden blijven aantrekken door het samenbrengen en verbinden van onze leden. 

Adviezen

Tijdens de trainingen en wedstrijden willen we onze leden graag een aantal dringende adviezen meegeven:

  • We hebben een verplichting richting onze shirt sponsoren om zoveel mogelijk met clubkleding aan wedstrijden mee te doen, er wordt dan ook verwacht dat alle leden hier zo goed mogelijk gehoor aan geven. 
  • Kom op tijd naar de trainingen, zodat er tijdig gestart kan worden. 
  • Als je naar de training komt wordt er verwacht dat je het programma volgt van de trainers. 
  • Heb je last van een blessure? Ben je herstellende? Of is er een andere reden om tijdens trainingen af willen wijken van het programma? Informeer dan vooraf de trainers. 
  • Er wordt verwacht dat je aandachtig luistert en het bijpraten met anderen even stopt wanneer de trainers uitleg en instructies geven. 
  • Draag reflecterende kleding en/of verlichting bij schemer of in het donker wanneer je gaat hardlopen.
  • Respecteer de omgeving waarin we mogen lopen. Dat betekent onder andere dat je je houdt aan de geldende (verkeers)regels, rekening houdt met anderen en dat je zuinig bent op de natuur. 

Clubkleding en veiligheidshesje

OLC’93 wil het dragen van clubkleding zoveel mogelijk stimuleren. Tegen aantrekkelijke tarieven kunnen leden clubkleding aanschaffen in de kenmerkende rode kleur van OLC’93, voorzien van het OLC-logo. Omdat wij veel gebruik maken van de openbare weg als ons trainingsparcours (zoals industrieterrein De Mors, de Zonnenbergweg, fietspad naar Rossum, etc.) is het extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Leden hebben de mogelijkheid tegen een sterk gereduceerd tarief een reflecterend veiligheidshesje aan te schaffen voorzien van OLC-logo. Het dragen van verlichting en/of goede reflecterende kleding stellen wij als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan trainingen in het donker. Voor meer informatie over de aanschaf van clubkleding of een reflecterend veiligheidshesje kun je contact opnemen met de kledingcommissie: kleding@olc-93.nl.

Vrijwilligers

OLC’93 is een vereniging die bestaat dankzij leden die zich vrijwillig hiervoor in willen zetten. Het bestuur en de verschillende commissies bestaan geheel uit vrijwilligers. Daarnaast zijn er veel leden die zich op een andere wijze verdienstelijk inzetten voor de vereniging. Naast leden zijn er ook niet-leden die vrijwillig de vereniging helpen tijdens bijvoorbeeld de Springendalloop. De inzet van vele vrijwilligers is onmisbaar en van cruciaal belang om de vereniging dynamisch en levendig te houden. Iedereen die zich vrijwillig inzet voor OLC’93 op welke wijze dan ook zijn we erg dankbaar. Wil of kun je op enige wijze je bijdrage leveren, laat dan van je horen. Stuur een berichtje naar secretariaat@olc-93.nl

Voorzieningen

OLC'93 heeft geen eigen voorzieningen zoals een sportcomplex of atletiekbaan, maar maakt wanneer nodig gebruik van de voorzieningen van voetbalvereniging KOSC. De trainingen die worden gegeven vinden plaats in en rond Ootmarsum, waaronder op industrieterrein De Mors, aan de Zonnenbergweg en in het natuurgebied Springendal. De wedstrijden en bijeenkomsten die worden georganiseerd vinden plaats in Ootmarsum en rondom het Springendal. 

Gewijzigde gegevens

Ben je verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of ben je veranderd van bank? Als je wijzigingen hebt die voor ons van belang kunnen zijn, geef ze dan direct aan ons door. Ook voor het doorgeven van jouw jubileumjaar kun je ons contacten. Je kunt jouw (gewijzigde) gegevens sturen naar secretariaat@olc-93.nl

Jaarvergadering

OLC ’93 houdt jaarlijks een jaarvergadering voor haar leden waarbij het bestuur en de verschillende commissies verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. De leden worden hiervoor door het bestuur jaarlijks uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering worden ook de jubilarissen (zij die 25 jaar aaneengesloten lid zijn) gehuldigd.

Handboek

Wil je als lid graag het handboek ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@olc-93.nl om het handboek aan te vragen. 

Bankrekeningnummer OLC'93

NL88 RABO 0140 1080 84