Nieuws

Terug

Nieuws van de bestuurstafel februari 2020

We hebben de laatste nieuwtjes voor jullie op een rijtje gezet:

Algemene ledenvergadering
De datum voor de algemene ledenvergadering hadden we reeds doorgegeven.
Donderdag 2 april 2020.
De locatie geven wij hierbij prijs:
Stadscafe in den guldene Crone, Markt 10 te Ootmarsum.

Inloop vanaf 19:45 uur en start vergadering 20:00 uur.
Notulen en agenda worden per mail gestuurd.

Penningmeester
Zoals reeds eerder aangegeven stopt Robin Veldboer na de laatste ledenvergadering als penningmeester. Weet je iemand, vraag hem of haar of lijkt het jou iets. Meld je aan via contact webredactie of benader een van de bestuursleden.

Kledingcommissie
Margot oude Rengerink heeft aangegeven door te gaan als kledingcommissie maar wat zou het leuk zijn om met meer leden samen te werken in deze commissie .
Mocht je zin en tijd hebben geef je op of meld je aan bij Margot of een van de bestuursleden.

Webredactie
Lijkt het je leuk om af en toe een verslag te schrijven van een wedstrijd, activiteit, of iets wat je als OLC lid bezighoud, stuur het in via het formulier contact webredactie of zoek contact met 1 van de bestuursleden.

Contributie
Voor 1 maart 2020 wordt de contributie geïnd. Voor diegene die geen automatische incasso heeft afgegeven “zouden jullie willen zorgdragen voor een tijdige betaling” dank hiervoor.
De kosten voor het kledingfonds ad € 7.50 wordt samen met de contributie afgeschreven.
Mocht je geen machtiging willen afgeven, zou je het de vereniging en jezelf makkelijker kunnen maken door een automatische jaarlijkse betaling aan te zetten.

Met sportieve groet,
Bestuur OLC’93