Nieuws

Terug

Jos Dijkhuis nieuwe voorzitter van OLC

De Ootmarsumse Lopers Club heeft een nieuwe voorzitter. Jos Dijkhuis is de opvolger van Miriam van Wanrooij die na een voorzitterschap van zes jaar afscheid nam. De wisseling van de wacht gebeurde vrijdagavond in de jaarvergadering van de OLC bij hotel-restaurant De Wiemsel. Dier werd met ruim 50 aanwezige leden goed bezocht.

Onder hen een groot aantal jubilarissen. Want maar liefst 18 leden zijn al 25 jaar lid: Jan Boerrigter,Wim Boerrigter, Karel Bökkers, Yvonne Busscher, Richard Eertman, Rik Eertman, Paul Eertman, Johan Engbers, Rudy Feldman, Harrie van der Heiden, Silvia Nolten, Paul Sijtsma, Harry uit het Broek, Gerard Veelers, Jan Veenhuis, Jan Veldboer, Alphons Weierink en Frans Wilbers. En voor het bereiken van deze mijlpaal werden ze in de jaarvergadering in het zonnetje gezet. De jubilarissen kregen van de scheidende voorzitter allemaal een clubspeldje van de OLC opgespeld en een bos bloemen. Deze geste werd zeer op prijs gesteld. Niet iedereen was aanwezig en dus niet iedereen staat op de foto. Kijk hier voor de foto's van de huldiging.

Een van de belangrijkste agendapunten van de vergadering was de bestuursverkiezing. Liefst drie bestuursleden namen afscheid. Onder wie dus de voorzitter Miriam van Wanrooij. Zij overhandigde de voorzittershamer over aan Jos Dijkhuis. De 59-jarige Hengeloër is bepaald geen onbekende bij de OLC. Hij is al ruim 16 jaar lid en daarvan was hij ruim 15 jaar één van de trainers naast onder anderen Harry uit het Broek. De twee zijn bij de politie niet alleen collega’s maar samen liepen zij in de jaren 80 en 90 vele tientallen hele en halve marathons en andere wedstrijden in binnen- en buitenland. Betere ambassadeurs van de loopsport zijn er niet.

De OLC is daarom blij dat Jos Dijkhuis als voorzitter de kar gaat trekken bij de 26-jarige vereniging. Dat werd in de jaarvergadering wel zoveel duidelijk uit de verschillende reacties. Jos Dijkhuis heeft veel zin aan zijn nieuwe ‘job’ bij de OLC. ,,Ik zie het als een uitdaging om bij de OLC als voorzitter aan de slag te gaan. En we moeten dat samen doen. Iedereen moet de schouders eronder zetten. Het kan niet zo zijn dat het werk binnen de club altijd door dezelfde mensen wordt gedaan. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt aan de organisatie van de verschillende activiteiten, dan wordt de betrokkenheid ook groter.”

De nieuwe voorzitter noemde de OLC een club met veel potentie. ,,Een club waar ruimte is voor prestatie en voor recreatie. De OLC is een vrolijke, gezellige en sociale club. Dat is onze identiteit en dat willen we graag zo houden en uitdragen.”

Miriam van Wanrooij was niet het enige bestuurslid dat afscheid nam: ook Walter Velthuis en secretaris Annelies Borggreve zwaaiden af. De plaats van Walter in het bestuur wordt ingenomen door Lorette Krop. In de loop van dit jaar wordt duidelijk wie de taak van secretaris overneemt.

Uit de verschillende jaarverslagen werd duidelijk dat de OLC een gezonde en actieve club is die in veel opzichten nadrukkelijk aan de weg timmert.  Financieel uitermate gezond en met meer dan 200 leden afkomstig uit heel Twente is er ook een gezonde basis. De club keek met grote tevredenheid terug op het afgelopen jubileumjaar. Het 25-jarig bestaan werd het hele jaar door gevierd met uiteenlopende activiteiten en festiviteiten. Hoogtepunten waren onder meer de onthulling van het door Ruurd Hallema vervaardigde kunstwerk op het Springendal, De Loper. Het nieuwe symbool van de club waarmee de gezamenlijke beleving van sport en natuur tot uitdrukking wordt gebracht. Maar ook andere activiteiten blijven in herinnering zoals de Bevrijdingsloop, de Reünieloop, de marathon in Osnabrück en de Culinaire Springendalloop. Met de presentatie van een fraai boek werd het jubileum afgesloten.

In de vergadering werd ook gesproken over het vervroegen van de trainingstijd op de zaterdagmiddag van 16.00 naar 15.00 uur. Zoals dat in de winter ook al geldt. Op initiatief van een aantal leden werd voorgesteld het hele jaar door om 15.00 uur te beginnen. Dat biedt vele voordelen. Tot besluitvorming kwam het niet. Eerst wordt er een enquete onder de leden gehouden om te zien waar behoefte aan is.