Nieuws

Terug

Diverse vacatures binnen onze mooie club

Tijdens de jaarvergadering in april van dit jaar heeft Miriam van Wanrooij te kennen gegeven dat zij de eerstvolgende jaarvergadering zal aftreden als voorzitter van OLC (in 2019 is dat na 2 termijnen van 3 jaar). 

Een oproep dezelfde avond en later op de website heeft niet geleid tot het invullen van deze vacature. Ook links en rechts lijntjes uitgooien binnen de club heeft nog niet het gewenste resultaat gehad.

Hierbij een dringende oproep aan alle leden. We hebben jullie hulp nodig. We zijn een bloeiende club van ruim 200 leden en bestaan dit jaar 25 jaar. Zit daar niet iemand tussen die onze club wil gaan helpen? Meld je aan als jij je geroepen voelt om het bestuur te gaan versterken. Wil je wat gaan betekenen voor OLC, maar zie je een voorzittersfunctie direct niet zitten, meld je ook dan aan. Samen kunnen we overleggen hoe we binnen het bestuur de zaken dan gaan verdelen en regelen. Stuur een mailtje of spreek één van de bestuursleden aan.

We rekenen op jullie medewerking!

Vacature Technische Commissie

Na het stoppen van Harry Uit het Broek en Jos Dijkhuis afgelopen jaar en Rob Rouwers per 1 januari 2019, bestaat de Technische Commissie vanaf januari 2019 uit drie leden: Boudewijn Weiderink, Luc Veldboer en Jan Brandehof.

Wil de TC goed kunnen functioneren, dan zijn er meer trainers nodig. Het probleem ligt met name op de woensdagavondtraining. Dan zijn er te weinig trainers. De TC heeft een aantal leden gevraagd om per toerbeurt de vrije groep te begeleiden bij een warming up, zodat de trainers met de gerichte groep kunnen gaan trainen. Een aantal leden heeft ook toegezegd te zullen helpen. Heel mooi dat enkele leden dit gaan doen, maar het is geen definitieve oplossing.

Doelstelling van OLC is om iedere twee jaar te starten met een beginnersgroep. Dat kunnen we niet gaan waar maken, als de TC niet wordt uitgebreid. Binnen de TC en bestuur zijn wat ideeën geopperd voor de beginnersgroep. Misschien is er iemand die zegt: “ik wil tijdelijk wel een groep begeleiden”. Onder aansturing van de TC zou die persoon voor een aantal maanden een beginnersgroep kunnen gaan begeleiden.

Dus leden, opnieuw een oproep aan jullie allen. Ben jij die OLC-er die het ziet zitten en trainer wil worden. Meld je aan. Ben jij die OLC-er die misschien niet direct zegt: “ik wil trainer worden”, maar die wel iets wil gaan doen op het trainersvlak, eerst wil kijken, ervaren wat het trainerschap inhoudt en de hoeveelheid tijd die het omvat, meld je dan ook aan. Samen gaan we in overleg hoe jij wat voor onze club en leden kunt gaan betekenen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de TC of het Bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur OLC’ 93