Nieuws

Terug

Wijn met jubileumlogo; een cheque voor Didi en De Loper in miniatuur

En dan sta je daar ineens met een fles wijn en een fraai wijnglas met het jubileumlogo van de OLC in handen. Dat was afgelopen zaterdag bij Harrie in de ‘bar’ waar de OLC traditiegetrouw  het jaar afsloot met een drankje en een hapje. Dit keer ook met toespraken. Harry uit het Broek was een van de OLC’ers die het woord tot de aanwezige OLC’ers richtte. En ons koninklijk lid had daar een reden voor. Hij bedankte namelijk iedereen die ertoe had bijgedragen om het zilveren jubileumjaar tot een groot succes te maken. Dus eigenlijk de hele vereniging. En dus nodigde Harry vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen de club uit naar voren te komen. Iemand van het bestuur en afgevaardigden van  de verschillende commissies. Harry had voor alle bestuurs-  en commissieleden een fles wijn met OLC-jubileumlogo en een mooi wijnglas met jubileumlogo. Een gebaar van alle leden aan deze mensen; een dankjewel voor alle gedane inspanningen op welke manier ook. Een mooi en zeer gewaardeerd initiatief van Harry.

Maar er gebeurde zaterdagmiddag nog veel meer bij Harry. Onder meer werd een cheque van 500 euro overhandigd aan Didi Janse . De 25-jarige Oldenzaalse heeft een onderbeenprothese en wil graag gaan hardlopen. Daartoe heeft zij een zogeheten slade van 7500 euro voor nodig. Om dat geld bijeen te krijgen is een actie gestart.

Onze Frans Wilbers nam spontaan het initiatief om een collecte te houden; ook het bestuur deed er een bedrag bij uit de kas. En zodoende kon Frans aan Didi een cheque met het mooie bedrag van 500 euro overhandigen. En daar was de in Ootmarsum geboren en getogen  Didi maar wat blij mee. In februari hoopt ze met de blade te kunnen gaan trainen. Wie weet ook ooit bij de OLC. We houden jullie op de hoogte.

Ja, en dan werd er nog iemand in het zonnetje gezet. Niemand minder dan onze Paul Eertman; een manusje van alles op wie niemand bij de OLC ooit vergeefs een beroep doet. Paul is de afgelopen jaren erg druk geweest voor de club. Het afgelopen anderhalf jaar vooral ook voor de jubileumcommissie. Paul ontwierp bijvoorbeeld het prachtige jubileumlogo. Maar hij deed veel meer. Ook voor allerlei andere commissies zoals de Springendalloop-commissie en voor de redactie van Lopende Zaken.

Voorzitter Alphons Weierink vertelde dat Paul symbool staat voor alle vrijwilligers binnen de club. Hij wees op het grote belang van de vrijwilligers. Alphons noemde hen ‘de motorolie’ van een  vereniging. Hij maakte er geen geheim van dat vrijwilligers niet genoeg kunnen worden geprezen. En helemaal niet als er een kapstok is een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Paul kwam deze eer toe omdat hij na dit jaar stopt met de meeste werkzaamheden voor de club.

Namens de jubileumcommissie en ook namens de redactie van Lopende Zaken en de Springendalcommissie overhandigde Alphons aan Paul een bijzonder cadeau; namelijk de eerste miniatuur van de sculptuur De Loper die in september op het Springendal door Harry uit het Broek werd onthuld. Paul was zeer verrast en erg blij met het gebaar. Voor alle aanwezige leden was dit reden  om Paul spontaan toe te zingen. Waarmee een gezellige voortzetting begon van de traditionele gezelligheid bij Harry in de bar. En dat het letterlijk pijpenstelen regende, was niemand echt een zorg. Meer een reden om wat langer te blijven. En door de nieuwste uitgave van Lopende Zaken te bladeren. Daar was alle reden toe. Het clubblad staat vol met allerlei prachtige verhalen over het jubileum uiteraard maar ook over andere activiteiten binnen de club. En allemaal gelardeerd met de mooiste foto’s van Paul en een prachtige opmaak. Een genot om in te lezen. Misschien wel de beste Lopende Zaken ooit. Met recht een bewaarnummer. En ook dit mag/moet gezegd worden.

Tot slot wensen wij iedereen die op welke manier dan ook bij de OLC betrokken is fijne kerstdagen en alle goeds en gezondheid in het nieuwe jaar.

De Jubileumcommissie

PS: Er rest in het nieuwe jaar nog één jubileumactiviteit: de presentatie van het jubileum boek. Dat gebeurt in de loop van januari of februari. We houden jullie op de hoogte.