Informatie

Welkom op de site van OLC ’93, de Ootmarsumse Lopers Club 1993.
De vereniging is in 1993 opgericht, nadat er in dat jaar een sponsorloop gehouden was die begon in Parijs en eindigde in Ootmarsum. Velen die hieraan meegedaan hebben, hadden de smaak van die loop en de voorbereidingen zo te pakken dat ze dit op een regelmatige basis herhaalden. En zo werd de oprichting een feit. 
Doel van de vereniging is op een leuke en gezellige manier het  creatief (hard)lopen te bevorderen, in de ruimste zin, onder andere door het opzetten en verzorgen van trainingen en wedstrijden. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren en organiseren van activiteiten op het gebied van (hard)lopen.


Wil je graag hardlopen bij OLC'93 op je eigen niveau van beginner tot gevorderde loper?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met bestuurslid Lorette Krop.
Vul het contactformulier in op deze site en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie. 
Bij elke training worden meerdere groepen gevormd van lopers van gelijk niveau zodat iedereen op zijn eigen niveau kan trainen.  Je bent van harte welkom om eens een proeftraining bij te wonen.

OLC 93 is een club voor hardlopers, iedereen kan deelnemen van jong tot oud, van beginneling tot gevorderde. Er is ook een wandelgroep. Contactpersoon voor de wandelaars is Jan Boerrichter.

Het bestuur
Het bestuur van OLC'93 wordt gevormd door:
Voorzitter: Jos Dijkhuis - contactpersoon algemene zaken en gelegenheidscommissies.
Secretaris: Lorette Krop- contactpersoon Springendalloop en Websitebeheer
Penningmeester: Robin Veldboer - contactpersoon Sponsorcommissie en Kascommissie
Bestuurslid: Arjan Kuipers- contactpersoon Technische Commissie
Bestuurslid: Esther Rikmanspoel- contactpersoon Lopende Zaken en Kledingcommissie
 

Lid worden
Het secretariaat regelt de ledenadministratie. Als je besluit lid te worden, dien je je aan te melden via het secretariaat - via het contactformulier op deze site.
De contributie voor de leden is € 25,- per jaar, te voldoen op banknummer NL88RABO0140108084 t.a.v. OLC’93 o.v.v. contributie lidmaatschap. Nieuwe leden vragen we een machtiging hiervoor te geven. 
Het lidmaatschap is bindend voor het lopende jaar (1 januari t/m 31 december) en wordt zonder opzegging voor 1 december automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail voor 1 december ingediend te worden. Dit kan via het contactformulier 'lid worden of info opvragen'.


Technische Commissie/trainers
De technische commissie bestaat uit drie trainers, genaamd Boudewijn Weierink, Luc Veldboer en Jan Brandehof.
  
Communicatie 
Website redactie: Patricia Hesselink  Contactformulier Webredactie

Redactie Clubblad Lopende zaken
Miranda Lansink    
Marieke Rorink
Annet Lentferink
Erik Dam
Esther Risseeuw

Het clubblad Lopende zaken verschijnt 2 keer per jaar en wordt onder de leden en sponsors verspreid. 

Kleding commissie 
Contactpersoon Margot Oude Rengerink
 
Sponsoractiviteiten
Sponsorbeheer en -werving: Rob Bodde, Henri Koop en Ben Brunninkhuis.